Monday Motivation: Short Animation to Prevent Spread of COVID19

“What hurts you, blesses you. Darkness is your candle.” – Rumi

Our graphic design students make this quick animation to raise awareness about how important it is for you to be cautious during Corona virus pandemic.

 

هین که هنگام صابران آمد
وقت سختی و امتحان آمد
با خدا باش و نصرت از وی خواه
که مددها ز آسمان آمد
مولوی

شاگردان گرافیست ما با وجود اینکه در خانه هستند انیمیشنی برای آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا و پیامدهای آن ساختند. امیدواریم همه شما عزیزان در این شرایط بحرانی نکات ضروری را رعایت کنید باشد که تا خود، خانواده و اطرافیانتان از گزند این ویروس در امان باشند

گرافیست ها
یگانه یکتا
یسرا واحدی
مژگان محمدی
زهرا افشار
تینا شمس